Profil naší firmy

Česká firma Foukal s.r.o. byla ustanovena dne 24. listopadu 2003 jako společnost s ručením omezeným zápisy v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 96486.

Sídlo naší firmy je v Praze, kontaktní adresa je: Sudoměřská 1293/32, Praha 3 - 131 09; a bylo nám přiděleno identifikační číslo organizace 271 03 650.

Díky materiálně-technickému zázemí a profesionalitě našich zaměstnanců jsme schopni velmi rychle a pružně řešit jakékoli potřeby našich objednatelů v oboru stavebnictví na území ČR i mimo. Pro účinné řízení společnosti máme vybudován samostatný informační systém, který je zabezpečován pevnými telefonními linkami, mobilními telefony a elektronickou poštou. Díky tomuto komunikačnímu vybavení garantujeme vysokou operativnost. Práce zajišťujeme zkušeným, kvalifikovaným a pravidelně školeným personálem.

Stálým a prvořadým cílem naší společnosti je nabízet našim partnerům provedení práce v nejvyšší možné kvalitě za přiměřenou cenu.