Předmět činnosti

Předmětem činnosti podnikání je:

Jedná se zejména o aktivity při realizaci pozemních staveb, novostaveb i rekonstrukcí. Při této činnosti uplatňujeme nové technologie pro úsporu energií a prodlužování životnosti staveb. Cílem firmy a všech jejich zaměstnanců je poskytovat služby, které budou trvale uspokojovat požadavky našich zákazníků v regionu naší působnosti. Proto usilujeme, aby veškeré námi realizované práce splňovaly představy a požadavky našich objednatelů, a to jak v cenách, tak i v jejich kvalitě a termínech provádění. Od založení společnosti se nám podařilo prosadit se v náročné konkurenci a získat si dobré jméno u našich objednatelů. Dobré jméno si chceme i nadále udržet.

Proto si klademe za cíl naší činnosti získání a udržení personálu a moderního zařízení i s využitím netradičních materiálů a moderních technologií. Neustále usilujeme o zvyšování kvality práce. K tomu vytváříme veškeré podmínky. V roce 2004 jsme zavedli a udržujeme systém managmentu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001.

Naše firma je schopna v rámci realizace staveb dle požadavků investora zajistit i práce spojené se zpracováním projektové dokumentace včetně zajištění příslušných dokladů vedoucích k zahájení novostaveb, případně rekonstrukcí stávajících staveb.

Vedlejší činností naší firmy je i realitní činnost.

Součástí naší firmy je i oddělení ICT pro návrhy a realizace slaboproudých technologií - a to včetně řešení zabezpečovacích (EZS) a kamerových systémů (CCTV, IP), strukturovaných sítí, domovních, IP a jiných systémů. Více informací naleznete na stránce ICT.

Jsme držiteli oprávnění k poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.